Het resultaat

Na afloop weet u wat een IKC nu eigenlijk is en welke kansen en mogelijkheden het biedt. In het verlengde daarvan krijgt u inzicht in wat er nodig is om één IKC-team te realiseren. Ook leert u hoe de theoretische kaders rondom IKC-vorming vertaald kunnen worden naar de dagelijkse praktijk. Tijdens de opleiding werkt u toe naar een plan van aanpak, op basis van uw persoonlijke situatie. Dit plan van aanpak is dan ook een concreet eindresultaat.