De opleiding Organiseren en regisseren van een (integraal) kindcentrum is voor onder andere bouwcoördinatoren, locatiemanagers kinderopvang, adjunct-directeuren en afdelingsleiders die in een integraal kindcentrum, ofwel IKC, gaan werken. Ook is de opleiding bijzonder geschikt voor leerkrachten en anderen die een middenkaderfunctie binnen de school of het IKC willen vervullen. Maar ook anderen die meer willen weten over een IKC kunnen deelnemen.

Voor iedereen die meer wil weten over werken in een IKC

Integrale kindcentra zijn een veelbesproken onderwerp, niet alleen in de wereld van onderwijs en opvang. De huidige trends geven aan dat steeds meer scholen en opvangorganisaties in de toekomst over zullen gaan naar een integraal aanbod van onderwijs, opvang, welzijn, sport, zorg, muziek, cultuur en andere zaken. De opleiding bereidt professionals voor op het werken in een (integraal) kindcentrum.